Teleporter.pl pozwala na przeniesienie się jednym kliknięciem w najpiękniejsze miejsca na świecie.

Kliknięcie na ikonę Nowe miejscespowoduje wylosowanie współrzędnych geograficznych i wyświetlenie zdjęcia wylosowanej lokalizacji. Jeśli widok danego miejsca nie jest dostępny wybierane jest zdjęcie jednego z miejsc w pobliżu.

Do przechodzenia pomiędzy już obejrzanymi widokami służą przyciski i .

Przycisk wyświetla odnośnik do bieżącego widoku, który można zapisać, przekazać znajomy czy rodzinie albo opublikować na portalach społecznościowych.

Najpiękniejsze, najciekawsze albo najbardziej zabawne widoki można zgłosić poprzez przycisk . Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na naszym profilu oraz umieszczone w naszej galerii.

Poniżej znajduję się lista ciekawych zabytków, które można oglądać poprzez usługę Street View. Dla każdego miejsce podany jest również krótki opis na podstawie serwisu Wikipedia. Kliknięcie nazwy danego miejsca spowoduje otwarcie odpowiadającej mu strony w serwisie Wikipedia. Kliknięcie przycisku zoom ustawi mapę i ekran widoku ulicy na tę lokalizację. Zabytki zaznaczone są także na mapie.

WawelWawel – wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu Wisły, historyczna dzielnica Krakowa.Wawel ma charakter zrębu tektonicznego, który powstał w miocenie i zbudowany jest z liczących 161–155 mln lat górnojurajskich wapieni wieku oksfordzkiego. Wzgórze wznosi się na wysokość ok. 228 m n.p.m.Na wzgórzu znajdują się dwa zabytkowe zespoły budowlane:Częścią tego kompleksu są także fortyfikacje Wawelu. Odnalezione zostały relikty innych budowli, pochodzących z różnych epok.Pokaż widok
Wieliczka ParkWieliczka Park – stacja kolejowa w Wieliczce przy ul. Edwarda Dembowskiego, w województwie małopolskim, w Polsce.Stacja Wieliczka pełniła ważną rolę w historii wielickiej kolei. W sytuacji, gdy na odcinku Wieliczka-Kraków Bieżanów był położony tylko jeden tor obsługujący kilkadziesiąt połączeń dziennie, stacja Wieliczka była mijanką dla kursujących pociągów pasażerskich. Zdarzało się nieraz, że pociągi jadące z Wieliczki do Krakowa czekały na stacji Wieliczka na skład jadący z Krakowa. Teoretycznie też stacja Wieliczka mogła obsługiwać składy pociągów z lokomotywami (co było niemożliwe w wypadku stacji Wieliczka Rynek – ślepy tor).Pokaż widok
Wielka Synagoga w BudapeszcieWielka Synagoga w Budapeszcie (węg. Nagy Zsinagóga) – największa synagoga w Europie i trzecia co do wielkości na świecie, po synagodze chasydów z Bełza w Jerozolimie i synagodze Emanu-El w Nowym Jorku. Jest centrum judaizmu neologicznego, mieści 3000 osób.Jeszcze przed II wojną światową, 3 lutego 1939 roku, synagoga została wysadzona w powietrze przez pronazistowskie ugrupowanie Strzałokrzyżowców.Trzyletni program odbudowy synagogi (w znacznym stopniu fundowany przez Estée Lauder, która przeznaczyła na odbudowę 5 milionów dolarów) został ukończony w 1996 roku.Pokaż widok
Wielka Synagoga w KrynkachWielka Synagoga w Krynkach – zbudowana w XIX wieku na miejscu starej synagogi przy ulicy Garbarskiej 5. Podczas II wojny światowej, w 1944 roku hitlerowcy spalili synagogę. Po wojnie budynek synagogi przetrwał, tylko bez dachu. W 1971 roku ówczesne władze podjęły decyzję o wysadzeniu synagogi w powietrze. Obecnie zachowały się ściany sali głównej.Murowany z granitowych głazów narzutowych budynek synagogi wzniesiono na planie zbliżonym do kwadratu, z prostokątną salą główną od wschodu oraz prostokątnym przedsionkiem od zachodu.Pokaż widok
Wielka Synagoga w TykocinieWielka Synagoga w Tykocinie – synagoga znajdująca się w Tykocinie przy ulicy Koziej 2, w sąsiedztwie Małego Rynku. Jest obecnie drugą co do wielkości i jedną z najstarszych synagog w Polsce.Pokaż widok
Wieża ciśnień na KarłowicachWieża ciśnień na Karłowicach – wieża ciśnień znajdująca się przy pl. Daniłowskiego we Wrocławiu z nominalnym adresem ul. Berenta 75, zasilająca dawniej lokalny wodociąg osiedla Karłowice.Wieża została wybudowana w latach 1914-15 na potrzeby lokalnego wodociągu zaopatrującego w wodę pitną podmiejskie miasto-ogród Karłowice. Wykonawcą robót była wrocławska firma budowlana Lolat Eisenbeton Breslau A.G. specjalizująca się w konstrukcjach żelbetowych. W roku 1930, po tym gdy dwa lata wcześniej Karłowice zostały przyłączone do Wrocławia, lokalny wodociąg został przejęty przez przedsiębiorstwo miejskie, a wieża zaczęła pełnić jedynie rolę zbiornika końcowego, regulującego ciśnienie w sieci. Wieża została wpisana do rejestru zabytków w 1979 roku. W roku 1985 została wyłączona z eksploatacji. Do 20Pokaż widok
Wieża ciśnień w BiałowieżyWieża ciśnień w Białowieży – wieża ciśnień, znajdująca się w Białowieży przy stacji kolejowej Białowieża Towarowa, wybudowana w 1903 roku na potrzeby przyjazdów cara Mikołaja II. Car jednak wysiadał z pociągu na odległej o 2 km stacji Białowieża Pałac, a ta stacja służyła do wyładunku towarów i zawracania pociągów. Do lat 90. XX w. obsługiwała linie lokalne oraz pociągi dalekobieżne z Warszawy i Białegostoku.Pokaż widok
Wieża ciśnień w BiesaluWieża ciśnień w Biesalu – wieża wodna znajdująca się w Biesalu przy stacji kolejowej, wybudowana w 1873 roku. W 1990 została wyłączona z eksploatacji, a w 2012 wpisano ją do Rejestru Zabytków.Pokaż widok
Wieża ciśnień w ChełmżyWieża ciśnień w Chełmży – wieża ciśnień znajdująca się przy ul. Paderewskiego 20 w Chełmży. Od 2007 wpisana do rejestru zabytków (nr rejestru A/1329).Pokaż widok
Wieża ciśnień w DębicyWieża ciśnień w Dębicy - wieża wodna znajdująca się na stacji kolejowej w Dębicy. Powstała w 1904. r. Obiekt figuruje w Rejestrze Zabytków - nr rej.: A-233 z 12.11.1980 r.Pokaż widok
Wieża ciśnień w Dobrym MieścieWieża ciśnień w Dobrym Mieście – wieża wodna znajdująca się w Dobrym Mieście przy ulicy Gdańskiej, wybudowana w 1905 roku. W 1996 została wpisana do Rejestru Zabytków.Pokaż widok
Wieża ciśnień w GołdapiWieża ciśnień w Gołdapi – wieża wodna znajdująca się w Gołdapi przy ulicy Ignacego Paderewskiego, w pobliżu ul. Suwalskiej, wybudowana w 1905 roku przez gdańskie przedsiębiorstwo A. W. Müller. Po pęknięciu zbiornika w 1986 wyłączona z eksploatacji. Od 1991 figuruje w Rejestrze Zabytków. Wyremontowana w latach 2008-2009. Od uroczystego otwarcia 17 lipca 2009 pełni funkcję punktu widokowego, jako jeden z najwyższych punktów Gołdapi.Pokaż widok
Wieża ciśnień w KętrzynieWieża ciśnień w Kętrzynie – wieża ciśnień znajdująca się w Kętrzynie przy ulicy Sikorskiego, wybudowana na początku XX wieku. Od 1987 figuruje w Rejestrze Zabytków.Pokaż widok
Wieża ciśnień w LidzbarkuWieża ciśnień w Lidzbarku – wieża wodna znajdująca się w Lidzbarku przy ulicy Brzozowej, wybudowana w drugiej połowie XIX wieku. W 2005 została wpisana do Rejestru Zabytków.Pokaż widok
Wieża ciśnień w Lidzbarku WarmińskimWieża ciśnień w Lidzbarku Warmińskim – kolejowa wieża wodna znajdująca się w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Szwoleżerów, wybudowana w 1912 roku, wyłączona z użytku w 1992. W 1996 została wpisana do Rejestru Zabytków.Pokaż widok
Wieża ciśnień w PasłękuWieża ciśnień w Pasłęku – wieża wodna znajdująca się w Pasłęku przy ulicy Osińskiego, wybudowana w 1910 roku. W 1994 została wpisana do Rejestru Zabytków.Pokaż widok
Wieża ciśnień w PasymiuWieża ciśnień w Pasymiu – wieża wodna znajdująca się w Pasymiu przy ulicy Pocztowej, wybudowana w 1911 roku wraz z przybudówką, w której niegdyś mieściła łaźnia miejska. W 2000 została wpisana do Rejestru Zabytków.Pokaż widok
Wieża ciśnień w PiszuWieża ciśnień w Piszu – wieża wodna znajdująca się w Piszu przy ulicy Gdańskiej, wybudowana w 1907 roku. W 1992 roku została wyłączona z eksploatacji. W 2007 roku została wpisana do Rejestru Zabytków, a w 2013 roku została gruntownie odrestaurowana i wyremontowana. Obecnie w wieży znajduje się punkt widokowy oraz restauracja. Jej całkowita wysokość to 38 metrów.Pokaż widok
Wieża ciśnień w PłockuWieża ciśnień w Płocku – wieża ciśnień zbudowana w 1894 roku na mocy koncesji na budowę nowoczesnych wodociągów miejskich, którą otrzymał Selerok Cheson z Moskwy. Pięciopiętrowy, ośmioboczny budynek z czerwonej cegły wzniesiono przy końcu ulicy Warszawskiej (obecnie plac J. Dąbrowskiego). Zbiornik umieszczony na najwyższej kondygnacji miał pojemność siedmiu tysięcy wiader. Stacja pomp i filtrów powstała u podnóża skarpy nad Wisłą. Wieża ciśnień jest najdalej na wschód wysuniętym zabytkowym budynkiem Starego Miasta.Pokaż widok
Wieża ciśnień w SępopoluWieża ciśnień w Sępopolu – wieża wodna znajdująca się w Sępopolu przy ulicy Leśnej, wybudowana w 1912 roku. W 1987 została wpisana do Rejestru Zabytków.Pokaż widok
Wieża ciśnień w StargardzieWieża ciśnień w Stargardzie Szczecińskim zbudowana w latach 1896–1897 wieża ciśnień położona w Stargadzie Szczecińskim, położona jest poza obrębem murów miejskich, w parku Chrobrego. Ma wysokość 65 m.Podstawę wieży stanowi ośmiobok zwężający się ku górze i przechodzący w walec. Cześć mieszcząca sam zbiornik (mający pojemność 500 m³) jest najszersza z całej wieży a zwieńczona jest blendami i blankami. Przykrycie budowli stanowi ośmioboczny ostrosłup. Zdobienia elewacji w formie szachownicy nawiązują stylem do pobliskiej baszty Morze Czerwone. Portal wieży, od strony zachodniej, jest zwieńczony dwiema pochyłymi tarczami herbowymi oraz sześciopolową rozetą. Ostrołukowe okna wieży wykończone są glazurowanymi ościeżnicami.Pokaż widok
Wieża ciśnień w Starogardzie GdańskimWieża ciśnień w Starogardzie Gdańskim – wieża ciśnień w Starogardzie Gdańskim, powstała w latach 1894-1898. Mieści się w Kocborowie przy ul. Kanałowej 21. W 1994 wraz z całym zespołem Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim została wpisana do rejestru zabytków.Pokaż widok
Wieża DwejraWieża Dwejra (ang., malt. Dwejra Tower) – jedna z tzw. wież Lascarisa, wież obserwacyjnych, zbudowana za czasów wielkiego mistrza kawalerów maltańskich Juana de Lascaris-Castellara na wyspie Malta w latach 1637-1650. Były budowane w takiej odległości od siebie, by każda była w zasięgu wzroku z sąsiedniej. Oprócz funkcji obserwacyjno-ostrzegawczych przed piratami służyły jako wieże komunikacyjne pomiędzy Gozo i Wielkim Portem. Budowle te uzupełniały zbudowany w latach 1610-1620, za panowania Alofa de Wignacourta, ciąg fortyfikacji zwanych jako wieże Wignacourta.Pokaż widok
Wieża Għajn TuffieħaWieża Għajn Tuffieħa (ang. Għajn Tuffieħa Tower lub Għajn Mixkuka Tower, malt. Torri ta’ Għajn Tuffieħa) – jedna z wież obserwacyjnych, zbudowana za czasów wielkiego mistrza kawalerów maltańskich Juana de Lascarisa. Wieża została zbudowana na klifie przy zatoce Golden Bay.Wieża Għajn Tuffieħa jest usytuowana w północno-zachodniej części Malty na nadbrzeżnym paśmie wzgórz Wardija Ridge i strzeże wejścia do Ġnejna Bay. Położona jest około kilometra na zachód od miejscowości Mġarr. Sąsiaduje z wieżą Ta' Lippija.Pokaż widok
Wieża GocławskaWieża Gocławska w Szczecinie (dawniej Wieża Bismarcka) - wieża Bismarcka z tarasem widokowym znajdująca się na Zielonym Wzgórzu na szczecińskim osiedlu Gocław. Jest najdroższą z wybudowanych wież Bismarcka. Obecnie nie jest udostępniona do zwiedzania.Do wzgórza, na którym znajduje się wieża, najwygodniej jest dojechać tramwajem linii numer 6 (pętla Gocław leży u jego stóp). Dalej należy się kierować turystycznym szlakiem pieszym oznakowanym kolorem żółtym.Pokaż widok
Wieża kościoła poewangelickiego w ŻaganiuWieża kościoła poewangelickiego w Żaganiu była pierwotnie częścią ewangelickiego kościoła Trójcy Świętej w Żaganiu. Kościół ten powstał w roku 1709, jako jeden z sześciu śląskich Kościołów Łaski. Od 2004 roku pełni funkcje turystyczne, jako wieża widokowa o wysokości 80,5m.W latach 2000-2004 odbył się remont generalny wieży, w wyniku którego obiekt adaptowano do celów widokowych. Wewnątrz wieży znajdują się ekspozycje udostępniane zwiedzającym.Pokaż widok
Wieża Mazurska (Bociania) w BrodnicyWieża Mazurska - zabytek z czasów zakonu krzyżackiego w Brodnicy, w Polsce. Początek budowy Wieży Mazurskiej datuje się na pierwszą połowę XIV wieku. Wzniesiono ją zapewne przy okazji budowy murów miejskich w latach 1310-40. Pierwotnie stanowiła część składową Bramy Mazurskiej, obecnie nieistniejącej. Około roku 1370 dokonano nadbudowy aby poprawić jej warunki obronne.W latach 1964-65 jej wnętrze zaadaptowano na Hotel Turystyczny "Pod bocianem Obecnie mieści się w niej punkt informacji turystycznej oraz siedziba Miejskiego Oddziału PTTK.Pokaż widok
Wieża NadurWieża Nadur (malt. Torri Nadur, Torri tan-Nadur) – jedna z tzw. wież Lascarisa, wież obserwacyjnych, zbudowana za czasów wielkiego mistrza kawalerów maltańskich Juana de Lascaris-Castellara na wyspie Malta w latach 1637 do 1640 r. Rok po zostaniu wielkim mistrzem zakonu w 1636 roku rozpoczął on budowę pięciu wież obronnych na wybrzeżu Malty, uzupełniających zbudowany w latach 1610-1620, za panowania Alofa de Wignacourta, ciąg fortyfikacji zwanych jako wieże Wignacourta. Wieże zostały zbudowane pomiędzy latami 1637 a 1640. Każda z nich znajduje się w zasięgu wzroku z sąsiednimi. Służyły one jako wieże komunikacyjne pomiędzy Gozo i Wielkim Portem, oprócz funkcji obserwacyjno-ostrzegawczych przed piratami pełniły funkcje obronne.Pokaż widok
Wieża Piastowska w CieszynieWieża Piastowska w Cieszynie – wieża obronna dawnego zamku książąt cieszyńskich na Górze Zamkowej w Cieszynie, jedna z czterech niegdyś tam istniejących i jedyna zachowana do dziś.Usytuowana jest na szczycie wzgórza, w jego północno-zachodniej części. Gotycka, murowana, zbudowana w I połowie XIV w. z kamienia łamanego i ciosów kamiennych w narożnikach oraz w obramieniach otworów okiennych, w górnych partiach z cegły w układzie polskim . Wzniesiona na planie kwadratu, podpiwniczona rozległymi piwnicami częściowo zasypanymi, z których miało prowadzić podziemne wyjście poza mury zamkowe . Pięciokondygnacyjna, wysokości 24 m. Mury w dolnych partiach grubości do 2 m, od wnętrza zwężają się ku górze uskokami. Okna prostokątne, zamknięte ostrołukowo lub półkoliście. W górnej części w XV w. nadbudPokaż widok
Wieża Piastowska w OpoluWieża Piastowska – okrągła wieża wolno stojąca w południowo-wschodnim narożniku nieistniejącego obecnie Zamku Piastowskiego w Opolu. Pełniła niegdyś funkcję strażnicy na wyspie Pasiece, od północy sąsiaduje z nią Ostrówek – średniowieczna osada – gród obronny Opolan.Pokaż widok
Wieża QawraWieża Qawra (ang. Qawra Tower, malt. Torri tal-Qawra) – jedna z tzw. wież Lascarisa, wież obserwacyjnych, zbudowana za czasów wielkiego mistrza kawalerów maltańskich Juana de Lascaris-Castellara na wyspie Malta w latach 1637-1640. W 1636 wielki mistrz zakonu rozpoczął budowę pięciu wież obronnych na wybrzeżu Malty, uzupełniających zbudowany w latach 1610-1620 za panowania Alofa de Wignacourta ciąg fortyfikacji zwanych wieżami Wignacourta. Wieże zostały zbudowane między 1637 a 1640. Każda z nich znajduje się w zasięgu wzroku z sąsiednimi. Służyły one jako wieże komunikacyjne pomiędzy Gozo i Wielkim Portem. Oprócz funkcji obserwacyjno-ostrzegawczych przed piratami pełniły funkcje obronne.Pokaż widok
Wieża ratuszowa w KrakowieWieża ratuszowa – gotycka wieża z XIV wieku znajdująca się na Rynku Głównym w Krakowie, o wysokości 70 m. Ocalała ze zburzonego w 1820 roku ratusza – wówczas głównego gmachu administracyjnego Krakowa.Wśród budynków na Rynku, ratusz wyróżniał się swoją sylwetką: wysoka wieża, zwieńczona kiedyś gotyckim hełmem z zegarem, z przylegającym korpusem zamkniętym trójkątnym szczytem i spichlerz. Dawniej znajdowały się w nim Izba Pańska, Izba Ławnicza i w podziemiach więzienie z izbą tortur.Pokaż widok
Wieża ratuszowa w ŻninieWieża ratuszowa w Żninie – wzniesiona w latach 1447-1500, w przeszłości była częścią ratusza, który nie przetrwał do naszych czasów. W roku 1692 została uszkodzona w pożarze, a następnie odbudowana. Obecnie jest siedzibą Muzeum Ziemi Pałuckiej.Pokaż widok
Wieża Srebrnych DzwonówWieża Srebrnych Dzwonów, zw. także Wikaryjską – jedna z wież katedry wawelskiej.Jej przyziemie (do wysokości 12 m) pochodzi z drugiej katedry (tzw. hermanowskiej) z XII w. W XIV wieku Wieża Wikaryjska spaliła się, zachowując samo przyziemie (odbudowana została na początku XV wieku).Pokaż widok
Wieża St. JuliansWieża St. Julian[potrzebne źródło] (malt. Torri u Batterija ta’ San Ġiljan, ang. St Julian's Tower and Battery) – jedna z trzynastu małych umocnionych kamiennych wież obserwacyjnych zbudowana za czasów wielkiego mistrza Kawalerów maltańskich Martin de Redin zbudowana na wyspie Malta. Wieże zostały zbudowane pomiędzy rokiem 1658 a 1661. Każda z wież znajduje się w zasięgu wzroku z sąsiedniej i służyły jako wieże komunikacyjne pomiędzy Gozo i Wielkim Portem, oprócz funkcji obserwacyjno-ostrzegawczych przed piratami pełniły funkcje obronne.Pokaż widok
Wieża Świętej AgatyWieża Świętej Agaty (ang. St. Agatha's Tower, malt. Torri ta' Sant Agata), nazywana także Czerwoną Wieżą ze względu na kolor na jaki pomalowane są zewnętrzne ściany obiektu – jedna z tzw. wież Lascarisa, wież obserwacyjnych, zbudowana za czasów wielkiego mistrza kawalerów maltańskich Juana de Lascaris-Castellara na wyspie Malta w latach 1637 do 1650 r. Były budowane w takiej odległości od siebie, by każda była w zasięgu wzroku z sąsiedniej. Oprócz funkcji obserwacyjno-ostrzegawczych przed piratami służyły jako wieże komunikacyjne pomiędzy Gozo i Wielkim Portem. Budowle te uzupełniały zbudowany w latach 1610-1620, za panowania Alofa de Wignacourta, ciąg fortyfikacji zwanych jako wieże Wignacourta.Pokaż widok
Wieża Świętej MariiWieża Świętej Marii (Santa Marija Tower) - jest to jedna z umocnionych kamiennych wież obserwacyjnych zbudowana za czasów wielkiego mistrza Kawalerów maltańskich Alofa de Wignacourta w latach 1601-1622 na wyspie Comino. Każda z wież znajduje się w zasięgu wzroku z sąsiedniej, a wszystkie służyły jako wieże komunikacyjne pomiędzy Gozo i Wielkim Portem, oprócz funkcji obserwacyjno-ostrzegawczych przed piratami.Pokaż widok
Wieża w StołpiuWieża w Stołpiu – ruiny średniowiecznej wieży we wsi Stołpie w województwie lubelskim, w odległości około 8 kilometrów od Chełma, tuż przy drodze krajowej nr 12. W XIX wieku miejscowość ta miała także alternatywną nazwę Stołb.Pokaż widok
Wieża Więzienna w GdańskuWieża Więzienna (niem. Stockturm) – powstała jako element średniowiecznego obwarowania Głównego Miasta w Gdańsku. Razem z Katownią i łączącą je tzw. Szyją stanowi zespół przedbramia (barbakan) ul. Długiej.Pokaż widok
Wieża wodociągowa we FromborkuWieża wodociągowa we Fromborku – zabytkowa, renesansowa wieża wodociągowa położona we Fromborku, przy ulicy Elbląskiej. Zbudowana z cegły, na przełomie XIV-XVI wieku. Obecnie obiekt ten pełni funkcję wieży widokowej.Wskutek braku konserwacji wodociąg przestał działać w 1778 roku.Pokaż widok
Wieża wyciągowa w PorębieWieża wyciągowa w Porębie – wieża służyła dawniej do transportu wsadu wielkopiecowego do przetapiania rudy. Została wybudowana w 1798 z ciosowego kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Bryła wieży ma kształt prostopadłościanu. Posiada plan zbliżony do kwadratu. W przyziemiu znajduje się brama zasklepiona półkolebką. Wieża została wpisana do rejestru zabytków w dniu 25 maja] 1975 roku pod numerem A-1211/75. Jest jedynym rejestrowanym zabytkiem miasta. Mieści się przy ulicy Fabrycznej.Pokaż widok
Wieża XlendiWieża Xlendi (Xlendi Tower) – jedna z małych umocnionych kamiennych wież obserwacyjnych zbudowana za czasów wielkiego mistrza Kawalerów maltańskich Juana de Lascaris-Castellara w okresie pomiędzy latami 1637 - 1650 na wyspie Gozo. Każda z wież znajduje się w zasięgu wzroku z sąsiedniej i służyły jako wieże komunikacyjne pomiędzy Gozo i Wielkim Portem, oprócz funkcji obserwacyjno-ostrzegawczych przed piratami.Pokaż widok
Wieża Zegarowa na WaweluWieża Zegarowa (Salomonowa) – jedna z trzech wież Katedry Wawelskiej, najwyższa budowla Wzgórza Wawelskiego.Pokaż widok
Wieża Ziębicka w NysieWieża Ziębicka (Wieża Bramy Ziębickiej, niem. Münsterberger Turm) – jedna z dwóch zachowanych średniowiecznych wież bramnych w murach obronnych Nysy.Pokaż widok
Wieża Zygmunta III Wazy na WaweluWieża Zygmunta III Wazy – jedna z czterech wieży mieszkalnych Zamku Królewskiego na Wawelu, znajdująca się w północno-wschodnim narożniku. Po pożarze zamku w 1595 roku król Zygmunt III Waza wydał polecenie budowy nowej wieży mieszkalnej, którą zaprojektował w stylu barokowym Giovanni Trevano. Na widoku autorstwa Egidiusa van der Rye opublikowanym w atlasie Civitates orbis terrarum z 1617 roku, wieża miała wysoki rozbudowany hełm.Restaurowana w latach 1912-1914 i 1917-1920.Pokaż widok
Willa „Oksza”Willa „Oksza” – budynek mieszkalny w stylu zakopiańskim zaprojektowany w latach 1894-1895 przez Stanisława Witkiewicza a znajdujący się w Zakopanem przy ul. Zamoyskiego 25. Od 2006 roku jest siedzibą Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego, znajduje się w nim Galeria Sztuki XX wieku.Pokaż widok
Willa Bajerleina w PoznaniuWilla Bajerleina w Poznaniu (także: Beierleina, Bayerleina) – zabytkowy, historyzujący dom (willa miejska) w Poznaniu przy ul. Różanej 13 (róg Żupańskiego) na Wildzie. Obiekt charakteryzuje się nieszablonową dekoracją sztukateryjną i ciekawymi rozwiązaniami formalnymi elewacji. Stanowi nietypowy dla tej części Wildy przykład zabudowy willowej.Pokaż widok
Willa Baszta w PrzegorzałachWilla Baszta zwana także Odyniec lub Zameczek – zabytkowy budynek znajdujący się w zachodniej części Krakowa, w Dzielnicy VII Zwierzyniec przy ul. Jodłowej 13a, w Przegorzałach.Zaprojektowana została przez architekta Adolfa Szyszko-Bohusza jako dom własny. Modernistyczny budynek powstał w latach 1928-1929 na parceli, którą kupił w 1916 od bielańskich kamedułów. Było to ok. 9 ha zalesionego wapiennego wzgórza.Poniżej tych budowli, na stromym wschodnim zboczu znajduje się rezerwat przyrody Skałki Przegorzalskie.Pokaż widok
Willa Bayer w OlsztynieWilla Bayer w Olsztynie – wybudowana pod koniec XIX wieku, położona w pobliżu Placu Roosevelta.Budowę obiektu datuje się na lata 1894-1896. W połowie XX wieku został po raz pierwszy wyremontowany. Do kolejnego remontu doszło w 1997 roku. Obecnie obiekt jest siedzibą olsztyńskiego oddziału Invest-Banku. Zlokalizowany jest przy ulicy Szrajbera 1.8 listopada 1989 r. budynek został wpisany do rejestru zabytków pod nr 1913.Pokaż widok
Willa Bliźniacza w GdyniWilla Bliźniacza w Gdyni – zabytkowa willa w Gdyni. Mieści się w dzielnicy Kamienna Góra przy ul. Korzeniowskiego 25/25a.Została zbudowana w 1937 roku. Od 1983 widnieje w rejestrze zabytków.Pokaż widok
Willa Casablanca w Olsztyniezabytek Willa Casablanca w Olsztynie - wybudowana na przełomie 1912 i 1913 roku. Położona na terenie Parku Zamkowego. 14 września 1988 wpisana do Rejestru Zabytków.Pierwotnie nie była wpisana w układ urbanistyczny miasta. Zlokalizowana na północny zachód od drogi dojazdowej do Zamku Kapituły Warmińskiej, przy ulicy Zamkowej 5. Obecnie wewnątrz zachowała się stolarka okienna i drzwiowa, boazerie i kasetonowy strop.Pokaż widok
Willa DecjuszaWilla Decjusza – renesansowy pałacyk znajdujący się w Parku Decjusza, na terenie Woli Justowskiej w Krakowie przy ul. 28 Lipca 1943 17a. Wybudował go właściciel Woli Justowskiej – Just Ludwik Decjusz w 1535 roku w okolicy Panieńskich Skał. Projekt budowli stworzyli włoscy architekci Giovanni Cini ze Sieny, Bernardino Zanobi de Gianotis i Filip z Fiesole (niektórzy badacze wymieniają także Berecciego jako przypuszczalnego współtwórcę willi). W 1590 roku posiadłość kupił Sebastian Lubomirski, którego syn wojewoda Stanisław Lubomirski po 1620 roku kazał rozbudować budynek prawdopodobnie według projektu Macieja Trapola o jedno piętro, dodać dwie wieże i dobudować pomiędzy nimi loggię widokową. Dodano także cebulaste hełmy. Zbudowano także oficynę zwaną obecnie Domem Łaskiego. Kolejnymi właścicPokaż widok
Willa FitzneraWilla Fitznera – dawna willa przemysłowca Wilhelma Fitznera, znajdująca się w Siemianowicach Śląskich przy ulicy 27-go stycznia 3.Pokaż widok
Willa Flora w PoznaniuWilla Flora (także: Willa Nova) – neorenesansowa willa w Poznaniu, zlokalizowana przy ul. Grunwaldzkiej 3 (dawniej Augusty Wiktorii), na Grunwaldzie, na osiedlu administracyjnym Św. Łazarz .Pokaż widok
Willa gen. von DriesenaWilla gen. von Driesena – drewniana zabytkowa willa położona w Białymstoku w centrum miasta.W drugiej połowie XIX wieku budowla należała do mieszczańskiej rodziny Malinowskich. W 1889 willę kupił generał major Mikołaj Fiodorowicz baron von Driesen, po czym budynek został gruntownie wyremontowany. W 1898 generał sprzedał swoją posiadłość Abramowi Tyktinowi, w związku z awansem i przeniesieniem do Dyneburga. W 1904 willa zmieniła właściciela, została ona odkupiona przez Adelę Hasbach.Pokaż widok
Willa Gerdesa w KatowicachWilla Gerdesa w Katowicach − zabytkowy budynek przy ulicy Wojewódzkiej 42 w śródmieściu Katowic, wzniesiony pod koniec XIX wieku.Obiekt powstał w 1896 z fundacji Heinricha Gerdesa według projektu Feliksa Schustera, w stylu eklektycznym z użyciem form charakterystycznych dla renesansu północnego: francuskiego i niemieckiego (manieryzmu).W dwudziestoleciu międzywojennym pod numerem 42 swoją siedzibę miały Metalowe Zakłady Hutnicze "TorpedoBudynek wpisano do rejestru zabytków (nr rej.: A/1346/87 z 8 kwietnia 1987). Obecnie mieści się w nim siedziba Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Pokaż widok
Willa Gustawa SchreeraWilla Gustawa Schreera przy ul. Narutowicza 48 w ŁodziWilla wybudowana została w latach 1893 - 1894 według projektu Gustawa Landau-Gutentegera. O zakończeniu budowy świadczy niewątpliwie napis wkomponowany w posadzkę sieni "Salve 1894Po śmierci Gustawa Schreera w 1920 roku, mieszkała w nim żona Berta i syn Juliusz. Aż do wybuchu II wojny światowej budynek był własnością rodziny Schreerów.Obecnie w willi znajduje się Ośrodek Alliance Francaise, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Stowarzyszenie Absolwentów Francusko-Polskich Studiów Zarządzania Agrafe.Pokaż widok
Willa Henryka MichelaWilla Henryka Michela przy ul. Sienkiewicza 100 w ŁodziWłaścicielem willi był Henryk Michel, który posiadał niewielką fabrykę prunelu, założoną około 1896 roku. Jego dom stanął w 1905 roku. Ma charakterystyczny wykusz na fasadzie, którego dolną część pokrywają pnącza z liśćmi i kwiatami (typowy ornament secesyjny). Okna chronią dekoracyjne kraty, sztukaterie i witraże. Od 1945 roku w willi znajdowała się komenda Hufca ZHP Łódź-Śródmieście, obecnie budynek jest prywatną własnością.Pokaż widok
Willa Herbstów w SopocieWilla Herbstów – była rezydencja niemieckiej fabrykanckiej rodziny Herbstów (przemysł włókienniczy) z Łodzi w Sopocie, przy ul. Kościuszki 29, znanego, w okresie zamieszkiwania w Sopocie, filantropa i społecznika na rzecz polskiej społeczności miasta.Pokaż widok
Willa Hestia w SopocieWilla Hestia, nazywana też Rezydencją Johannesa Icka – jedna z kilku najbardziej charakterystycznych rezydencji położonych w Sopocie, o najbogatszym z nich wystroju, mieszcząca się przy ul. Władysława IV 3-5.Architekt Ernst Reichenberg na zamówienie spedytora i armatora Johannesa Icka z Gdańska zaprojektował rezydencję, którą zrealizowano w 1893 przy ówczesnej Baedeckerweg, wraz z ogrodem który przez lata przeistoczył się od frontu w niewielki park.Willa wielokrotnie zmieniała właścicieli.W 1960 willa "zagrała" rezydencję konsula/konsulat Francji w filmie "Do widzenia, do jutraPokaż widok
Willa Holenderka w SzczawnicyWilla „Holenderka” w Szczawnicy – zabytkowa willa w Szczawnicy, przy placu Józefa Dietla 7 – zamykająca, wraz z willą Pod Bogarodzicą i Domem nad Zdrojami, plac od północnej strony. Znajduje się u wylotu ul. Kowalczyk. W dobudowanej od północnej strony części znajduje się obecnie Muzeum Historii Uzdrowiska.Pokaż widok
Willa Hugona Hechta w BydgoszczyWilla Hugona Hechta w Bydgoszczy – zabytkowa willa w Bydgoszczy. Obiekt zajmowany jest obecnie przez NZOZ Przychodnia Gdańska. Wartość budynku szacowana jest na 1 mln 650 tys. zł.Pokaż widok
Willa JacobsenaWilla Jacobsena − zabytkowy budynek administracyjny, zlokalizowany w katowickiej dzielnicy Szopienice-Burowiec, przy ul. ks. bpa Herberta Bednorza 60.Obiekt wzniesiono na początku XX wieku w stylu historyzmu i modernizmu. Budynek posiada szachulcową dekorację. Jego właścicielem był Eryk Jacobsen, od którego nazwiska wziął nazwę. Budynek wpisano do rejestru zabytków 17 czerwca 1982 (nr rej.: A/1291/82), granice ochrony obejmują obiekt w ramach ogrodzenia, kamienica jest murowana z cegły. Podczas III powstania śląskiego w budynku przebywał Wojciech Korfanty, skąd redagował czasopismo "PowstaniecPokaż widok
Willa Jakuba KestenbergaPałac Jakuba Kestenberga jest położony przy ulicy Seweryna Sterlinga 26 w Łodzi.Jakub Icek Kestenberg zakupił w 1893 roku działkę u zbiegu ulic Cegielnianej (dziś Jaracza) i Nowo Targowej (dziś Sterlinga), na której do 1900 roku postawił fabrykę wyrobów wełnianych.Franciszek Chełmiński zaprojektował rezydencję w roku 1902, a zrealizowano ją w rok później.W 1955 roku budynek zaadaptowano do nowych realiów. W willi ulokowano pomieszczenia biurowe Zakładów Odzieżowych "EmforPokaż widok
Willa Juliusa HasseWilla Juliusa Hasse − dawna willa mieszkalna przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach, w dzielnicy Śródmieście.Budynek to dawna murowana, tynkowana willa ogrodowa budowniczego i mistrza ciesielskiego Juliusa Hasse (występuje także nazwisko Haase), pochodząca z 1870 (lub z lat 1872−1873). Obiekt wzniesiono w stylu klasycystycznym-eklektycznym, na planie litery "L", przy ówczesnej Friedrichstraße. Wejście znajdowało od strony podwórza. Płaskie podziały fasady tworzą w części środkowej dwuosiowy ryzalit z portykami (górny portyk zwieńczono belkowaniem i trójkątnym przyczółkiem, został oddzielony od dolnego portyku attyką). Pod koniec XIX wieku wzniesiono dobudówkę. Na terenie posesji istniała pergola (kształt litery "L"), prowadzącą do willi, dzieląca działkę pomiędzy ozdobny frontowy ogród a zaPokaż widok
Willa Leona RappaportaWilla Leona Rappaporta – budynek znajdujący się w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. (dawnej Południowej), pod nr 44.Została zbudowana w latach 1904 - 1905 dla łódzkiego przedsiębiorcy Leona Rappaporta. Projekt budynku przypisuje się architektom Dawidowi Lande i Gustawowi Landau-Gutentegerowi, według których planów powstało kilka innych secesyjnych budowli w mieście.Pokaż widok
Willa Leopolda KindermannaWilla Leopolda Kindermana – willa znajdująca się przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi i należąca pierwotnie do Leopolda Kindermana. Jeden z najlepszych przykładów architektury secesyjnej w Polsce i Europie. Jednolita stylowo zewnętrznie i we wnętrzach (stiuki, witraże).Pokaż widok
Willa Mariana PiotrowskiegoWilla Mariana Piotrowskiego – modernistyczna willa w Gdyni. Mieści się w dzielnicy Kamienna Góra przy ul. Sieroszewskiego.Obiekt zbudowano w 1938 roku. Autorami projektu są Zbigniew Kupiec i Tadeusz Kossak. Należal do Mariana Piotrowskiego, w czasie II wojny światowej adiutanta generała Władysława Sikorskiego. W 1983 willę wpisano do rejestru zabytków.Pokaż widok
Willa Marta w SzczawnicyWilla „Marta” w Szczawnicy – zabytkowa willa w Szczawnicy, przy ul. Głównej 30 (według rejestru zabytków: 18), zamykająca od wschodu Park Dolny.Pokaż widok
Willa Opolanka w Jastrzębiu-ZdrojuWilla Opolanka - zabytkowy, murowany obiekt posanatoryjny zbudowany w 1927 roku, leżący na terenie Jastrzębia-Zdroju. Od lat 80. do 2006 roku mieściła się tu siedziba Sądu Rejonowego, lecz z powodu złego stanu budynku, została ona przeniesiona. Obiekt obecnie niezagospodarowany.Pokaż widok
Willa OtokWilla Otok – zabytkowa willa w Gdyni. Mieści się w dzielnicy Kamienna Góra przy ul. Sędzickiego 24.Została zbudowana w 1923 roku. Od 1978 widnieje w rejestrze zabytków.Pokaż widok
Willa Pod Bogarodzicą w SzczawnicyWilla „Pod Bogarodzicą” w Szczawnicy (zwana też Stare Łazienki lub restauracja „Zdrojowa”) – zabytkowy pensjonat w Szczawnicy, przy placu Dietla – najbardziej na północ wysunięty budynek zachodniej pierzei placu.Pokaż widok
Willa pod Kariatydami w BiałymstokuWilla pod Kariatydami w Białymstoku – zabytkowy budynek w Białymstoku przy ul. Lipowej. Został zbudowany w końcówce XIX wieku. Należał m.in. do fabrykantów oraz do samorządu powiatowej szlachty. W okresie międzywojennym mieściła się w budynku żeńska szkoła, a po wojnie szkoła podstawowa. Od 1981 roku budynek widnieje w rejestrze zabytków, a w latach 90. przeszedł gruntowny remont. Współcześnie w budynku mieści się m.in. bank.Pokaż widok
Willa Podskale w KrakowieWilla Podskale - zabytkowy budynek znajdujący się w Krakowie, w jego południowej, prawobrzeżnej części Podgórzu, w obecnej Dzielnicy XIII przy ulicy Podskale 1 (róg ulicy Zamoyskiego 71).Zbudowano ją w latach 20. XX wieku. 5 maja 1992 r. została wpisana do rejestru zabytków z numerem A-912.Pokaż widok
Willa Prezydencka w BiałymstokuWilla Prezydencka w Białymstoku – modernistyczna willa w Białymstoku, zbudowana w latach 1936-1937.Należała do Seweryna Nowakowskiego, prezydenta miasta Białegostoku, urzędującego od 1934 do napaści sowieckiej w 1939. Na ścianie budynku w 2004 roku umieszczono tablicę upamiętniającą prezydenta. W 2010 o wpisanie willi do rejestru zabytków zwrócił się ówczesny prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. Prośbę rozpatrzono pozytywnie i od 2011 roku budynek podlega ochronie konserwatora zabytków.Pokaż widok
Willa przy ul. Kościuszki 28 w MielcuWilla przy ul. Kościuszki 28 w Mielcu – budynek wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem A-1061 z 31.05.1996. Zaprojektowana przez Stanisława Weryńskiego secesyjna willa została zbudowana w latach 1934-1935. Jest to budynek piętrowy z mieszkalnym poddaszem, murowany i otynkowany. Posiada dwuspadowe dachy kryte blachą. Na piętrze wielobocznego narożnika znajduje się loggia przykryta spiczastym hełmem.Pokaż widok
Willa przy ul. Wrocławskiej 20 w KrakowieWilla przy ul. Wrocławskiej 20 – jeden z zabytkowych budynków Krakowa. Znajduje się w Dzielnicy V Krowodrza.Jeden z wielu, znajdujących się w tej okolicy Krakowa, na dawnej Krowodrzy domów i willi o charakterze podmiejskim.Pokaż widok
Willa przy ul. Wrocławskiej 22 w KrakowieWilla przy ul. Wrocławskiej 22 – zabytkowy budynek znajdujący się w Krakowie w Dzielnicy V Krowodrza.Jeden z wielu, znajdujących się w tej okolicy Krakowa, na dawnej Krowodrzy domów i willi o charakterze podmiejskim.Jej charakterystyczną cechą jest, rzadko spotykany w Krakowie, mansardowy dach.Pokaż widok
Willa przy ulicy Krakowskiej 149 w ZabierzowieWilla przy ulicy Krakowskiej 149 w Zabierzowie – murowano-drewniana willa znajdująca się w Zabierzowie, w powiecie krakowskim została wybudowana według projektu architekta Jana Sas-Zubrzyckiego w 1901 jako dom własny. Budynek łączy elementy historyzmu z zastosowaniem form budownictwa drewnianego.Obiekt wraz z ponad półhektarowym otoczeniem ogrodowym i drzewostanem wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.Pokaż widok
Willa Rassalskich w ŁodziWilla Rassalskich – eklektyczna willa w Łodzi przy ul. Wigury 4/6, wybudowana w 1925 roku przez Ignacego Rassalskiego.Ignacy Rassalski był łódzkim przedsiębiorcą, produkującym przy ul. Przybyszewskiego sznury i liny.Była to największa w Polsce fabryka tego typu w Polskich rękach. Przedsiębiorca został zabity w 1943r. w Warszawie przy ulicy Wspólnej 18.W 1992r. po decyzji Sądu Najwyższego wille zwrócono spadkobiercy właściciela, który na podstawie projektu inżyniera architekta G. Zielińskiego pod nadzorem Wojewódzkiego konserwatora zabytków przebudował obiekt na 4 gwiazdkowy pensjonat o nazwie "Deja Vu", który funkcjonował do 2003r. Projekty odtworzeniowe wykonali J. Dominikowski i Z. WładykaPokaż widok
Willa Sadyba w GdyniWilla Sadyba w Gdyni – zabytkowa willa w Gdyni. Mieści się w dzielnicy Kamienna Góra przy ul. Sieroszewskiego 8.Została zbudowana w 1923 roku. Od 1983 widnieje w rejestrze zabytków.Pokaż widok
Willa Secesyjna w OlsztynieWilla Secesyjna zwana również Willą u Naujacka, Kamienicą Naujacka lub Pałacykiem Naujacka – wybudowana na początku XX wieku, położona na terenie Śródmieścia, przy ulicy Dąbrowszczaków 3 (niem. Kaiserstrasse) w Olsztynie. 19 stycznia 1989 wpisana do Rejestru Zabytków.Budowę obiektu datuje się na rok 1907. Budynek jest bogato zdobiony zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W 1996 roku z inicjatywy miejskiego konserwatora zabytków przeprowadzono gruntowną renowację części wyposażenia. Obecnie obiekt jest siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.Pokaż widok
Willa Sopocki BelwederekWilla Sopocki Belwederek – jedna z rezydencji położonych w Sopocie, mieszcząca się przy ul. Mickiewicza 34-36.Architekt Heinrich Dunkel zaprojektował rezydencję, którą zrealizowano w 1893 przy ówczesnej Büllowallee, wraz z ogrodem.Pokaż widok
Willa Stara Kancelaria w SzczawnicyWilla „Stara Kancelaria” w Szczawnicy – zabytkowa willa w Szczawnicy, przy placu Dietla 3 – najbardziej na południe wysunięty budynek zachodniej pierzei placu.Pokaż widok
Willa Szczęść BożeWilla Szczęść Boże – zabytkowa willa w Gdyni. Mieści się w dzielnicy Kamienna Góra przy ul. I Armii Wojska Polskiego 6.Została zbudowana w latach 1928-1929. Od 1983 widnieje w rejestrze zabytków.Pokaż widok
Willa Szwajcarka Górna w SzczawnicyWilla „Szwajcarka” w Szczawnicy – zabytkowa willa w Szczawnicy, przy placu Dietla 10, stanowiąca południowy koniec wschodniej jego pierzei.Pokaż widok
Willa Tadeusza MichejdyWilla Tadeusza Michejdy to modernistyczny dom jednorodzinny wybudowany w Katowicach w latach 1926−1929 przez architekta Tadeusza Michejdę dla własnej rodziny. Budynek nawiązuje do tzw. polskiej sztuki dekoracyjnej związanej z Wystawa Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 r. (kapitle o dekoracji kryształkowej) i ulubionego w tym czasie przez niego twórcę formizmu stworzonego przez Stanisława Ignacego Witkiewicza. Budynek znajduje się przy ul. księcia Józefa Poniatowskiego 19 w Katowicach, został wpisany do rejestru zabytków 30 grudnia 1991 (nr rej.: A/1446/91).Pokaż widok
Willa Teodora MilschaWilla Teodora Milscha – zabytkowa willa położona u zbiegu ulic Kopernika i Łąkowej w Łodzi.Budynek w stylu neorenesansowym powstał w 1882 roku według projektu Edwarda Kreuzberga. Willę zbudowano na zamówienie łódzkiego fabrykanta Teodora Milscha. Bryła budynku jest rozczłonkowana, częścią obiektu jest trzykondygnacyjna wieża. Charakterystyczne dla willi są: boniowana elewacja, liczne gzymsy, otwory okienne podzielone przez półkolumienki z kapitelem jońskim. Po bokach od strony ogrodu znajdują się rzeźbione, drewniane werandy.17 grudnia 1982 roku willa została wpisana do rejestru zabytków.Pokaż widok
Willa w DębicyWilla w Dębicy – zabytkowa willa w Dębicy przy ul. Skłodowskiej-Curie. Wybudowana w 1912 r. w stylu neogotyckim.Pokaż widok
Wille Szalay w SzczawnicyWille „Szalay” w Szczawnicy – 2 sąsiadujące ze sobą wille w Szczawnicy: „Szalay I” (pierwotnie zwana „Hotelem Narodowym”, przy ul. Jana Wiktora 12) i „Szalay II” (przy ul. Jana Wiktora 16) w Parku Górnym.Pokaż widok
Wodociągowa wieża ciśnień w KluczborkuWodociągowa wieża ciśnień – dawna wieża zamkowa, położona przy ulicy Zamkowej w Kluczborku. 16 kwietnia 1964 roku, pod numerem 810/64, budowla została wpisana do rejestru zabytków województwa opolskiego.Pokaż widok
Wodociągowa wieża ciśnień w MalborkuWodociągowa wieża ciśnień w Malborku – zabytkowa, neogotycka wieża ciśnień w Malborku. Wybudowana z cegły w 1905 roku w czasie założenia miejskich wodociągów. Od 1994 widnieje w rejestrze zabytków.Pokaż widok
Wójtostwo w Bystrzycy KłodzkiejWójtostwo w Bystrzycy Kłodzkiej – pozostałość po warownej wieży, wzniesionej na początku XIV w. W przeszłości budowla wchodziła w obręb murów miejskich i pełniła funkcje obronne, obecnie jest to budynek mieszkalny.Pokaż widok
WzorcowniaWzorcownia – największe we Włocławku centrum handlowo-rozrywkowe. Wraz z okolicznym CH City stanowi kompleks budynków wzniesionych na gruzach dwóch XIX-wiecznych fabryk fajansu (starej – Józefa Teichfelda i Ludwika Asterbluma oraz nowej – Leopolda Czamańskiego), a także fabryki maszyn rolniczych Hugo Mühsama, o łącznej powierzchni 8 hektarów, w miejscu 94 zrujnowanych budynków. Wzorcownia składa się z przebudowanego zabytkowego budynku XIX-wiecznej Starej Piecowni (budynek „D” Wzorcowni), 3 nowych budynków („A”, „B”, „C”) oraz starej piętrowej kamienicy, powiększonej o nowe pomieszczenia, znajdującej się przy ulicy Kościuszki pod numerem 10 (część „E” kompleksu). Między zabudowaniami utworzono plac, nazwany przez inwestora „Placem Grodzkim”.Pokaż widok

Lista wyjątkowych lokalizacji podzielona alfabetycznie dostępna jest poniżej.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z